هنرستان فنی برق و کامپیوتر

آموزشهایی درباره برق و کامپیوتر

سال نو

 

عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد

سال نو مبارک

[ پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۸۷ ] [ 20:47 ] [ آقا معلم ]

[ ]