سال نو

 

عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد

سال نو مبارک

[ پنجشنبه یکم فروردین 1387 ] [ 20:47 ] [ آقا معلم ]
[ ]